Tagged: Nova Bocana

Moratòria de les obres del Port Vell: una exigència de mínims en un estat democràtic.

La Plataforma Defensem el Port Vell ha presentat una demanda de moratòria de les obres que s’estan duent a terme al Port Vell. La petició ha estat presentada tant a l’Ajuntament de Barcelona, com a l’Autoritat Portuària de Barcelona; les dues administracions implicades en l’execució d’un projecte que encara no ha estat aprovat al Ple de l’Ajuntament de Barcelona.

El procés relacionat amb la reforma del Port Vell ha suposat una vulneració sistemàtica del dret d’accés a la informació (art. 20 de la CE, i 105. b., dret dels ciutadans d’accedir a registres i arxius, així con l’art.10.2).

L’execució de la reforma per la via dels fets posa en perill els principis bàsics de la democràcia en una ciutat com Barcelona. L’empresa Marina Port Vell, propietat de Salamanca Group, amb el vist-i-plau de l’APB va començar a tirar endavant les obres al febrer (el primer esborrany del projecte es publica al BOE el 25 de febrer) al·legant que la concessió que té Marina Port Vell per explotar aquests terrenys permet la realització d’aquest tipus d’obres. L’accés a aquesta concessió ha estat demanat reiterades ocasions per la Plataforma Defensem Port Vell (la primera el 3 de març) i a dia d’avui encara no s’ha obtingut resposta.

La següent fase, segons el projecte de l’APB del 12 de juny, és la que correspon a la Fase 3. La Fase 3 implica, entre altres, la construcció de les plataformes sobre el mar. Aquesta construcció però correspon al Pla Especial del Port Vell que ha de passar pel ple de l’ajuntament de Barcelona, cosa que encara no s’ha produït. Considerem inadmissible que la reforma del Port Vell s’executi per la via dels fets i no per un procediment democràtic. Aquest procés a més ha comptat amb una manca absoluta de participació ciutadana, en què el màxim que s’ha fet és donar informació parcial i segmentada a diferents entitats per separat i a porta tancada.

El procés compta amb vicis jurídics que fan perillar no només les bases democràtiques, sinó que a més evidencia una línia d’actuació orientada a beneficiar mercats de luxe i circuits excloents.

La preocupant participació del regidor d’Hàbitat urbà en el Mónaco Yacht Show i el volum de projectes que han sortit a la llum (el projecte de Nova Bocana, l’Hermitage, la reforma del Moll dels Pescadors…) pel port ciutadà requereix aturar les obres i tornar a posar al capdavant de les propostes els principis democràtics, la salvaguarda de l’espai públic i els drets socials dels veïns de Barcelona a l’hora de transformar el territori.

Per tot això considerem urgent una moratòria de les obres de la Marina del Port Vell, com a mínim, fins que hagi passat pel ple de l’Ajuntament de Barcelona.

Convidem a totes les persones, entitats, col·lectius a presentar la moratòria, es pot descarregar d’aquí.
(si la voleu en format rtf, només ens heu d’escriure un mail defensemportvell@gmail.com)

Demanda de moratòria d’obres per l’ajuntament de Barcelona

Demanda de moratòria d’obres a l’APB

També s’ha presentat resposta a la resposta de l’APB a les al·legacions presentades al juny. I al·legacions al tràmit d’audiència per l’ampliació de la concessió a Marina Port Vell.

Anuncis