Tagged: FNB

Manifest de rebuig de les actuacions de l’actual equip rectoral envers la Facultat de Nàutica de Barcelona

Copiem l’acord de la Junta de Facultat del 19/12/2012

Manifest de rebuig de les actuacions de l’actual equip rectoral envers la Facultat de Nàutica de Barcelona IMG_0193

Mitjançant aquest escrit els membres de la comunitat de la Facultat de Nàutica de Barcelona volem expressar el nostre rebuig al conjunt d’accions i omissions de l’equip rectoral de la UPC envers el nostre centre en els darrers anys pels motius que exposem a continuació:

Les reiterades negatives a que la nostra Facultat pugui crear i oferir uns nous estudis d’Arquitectura Naval i el Màster que doni continuïtat als actuals estudis de Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval impedeixen el nostre creixement. Considerem que aquests estudis són fonamentals pel nostre desenvolupament com a centre, no només en l’àmbit acadèmic sinó també en el científic, i que a més a més existeix una demanda real per part del sector naval-marítim-portuari i del nostre estudiantat. Actualment, es dóna la paradoxa que la UPC actua com a proveïdora d’estudiantat de segon cicle a altres universitats que ofereixen els esmentats estudis.

Les darreres actuacions de l’equip rectoral agreugen i dificulten el desenvolupament de l’FNB. Per exemple, prenent decisions que limiten l’accés de la nostra comunitat a un tercer cicle propi de la nostra àrea de coneixement o no comptant amb l’FNB a l’hora d’escollir el representant de la UPC pel nou Clúster Nàutic de Barcelona, prenent a la Facultat una oportunitat que li suposaria un impuls important en l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia.

No només patim una manca d’inversions sinó també la pèrdua de TOT el patrimoni (edificis) inicial que l’FNB va aportar amb la seva incorporació a la UPC ja que actualment, l’equip rectoral es planteja un trasllat de l’FNB de la seva ubicació actual. Aquesta proposta ens fa creure que aquest trasllat només tingui com a objectiu utilitzar patrimoni per eixugar part del deute que actualment té la UPC, i no constitueixi una veritable millora ni per l’FNB ni pels estudis que la UPC ofereix en el nostre centre. Amb l’agreujant que aquestes accions incompleixen l’Article 10 dels estatuts de la UPC sobre el Patrimoni científic, tècnic, arquitectònic i industrial on s’estableix que “La Universitat Politècnica de Catalunya fomenta la conservació, la recuperació i la reutilització del patrimoni científic, tècnic, arquitectònic i industrial del país i hi contribueix.”

La proposta, no desmentida oficialment, d’un possible trasllat a Vilanova i la Geltrú, en el cas de fer-se realitat, causaria un greu perjudici pels estudis que la UPC imparteix a l’FNB ja que la llunyania del sector naval-marítim-portuari del Port Barcelona, amb les seves corresponents sinèrgies, podria fins i tot causar la desaparició dels actuals estudis, únics a Catalunya. Per tant ens neguem a qualsevol trasllat que signifiqui un allunyament del Port de Barcelona.

A més a més, la constant presa de decisions sense comptar amb l’opinió del centre i la incertesa i angoixa generades afecten greument el funcionament normal del centre i dels seus col·lectius, posant en perill el creixement que els estudis han tingut aquests darrers anys i dificultant l’estabilització de l’actual PDI i PAS vinculats al centre.

Davant del constant menysteniment de l’FNB per part de l’equip rectoral de la UPC, ens veiem obligats a rebutjar la gestió de l’equip rectoral i mostrar el nostre desacord respecte les decisions que estan perjudicant l’FNB, i conseqüentment la UPC, i ens veiem obligats a emprendre totes les accions i mesures que considerem adients per defensar els estudis del nostre centre i de la UPC com a universitat pública.

Podeu llegir més informacions aquí

Anuncis