Tagged: ERC

Reunions sol·licitades amb grups polítics

La Plataforma defensem el Port Vell ha sol·licitat una reunió amb tots els grups polítics per tal de parlar sobre un planejament que compta amb el rebuig ciutadà.

Model de sol·licitud: 

La Plataforma Defensem el Port Vell i les entitats i veïns que la conformen es dirigeixen a vostès per tal de demanar-li una reunió.

A la reunió voldríem exposar-lis els motius pels quals la Plataforma s’ha oposat a la manera en què es planteja el Pla Especial del Port Vell, i conèixer el quin serà el seu posicionament,i vot al ple de l’ajuntament en què s’hauria d’aprovar el Pla Especial. Així com debatre sobre la consulta ciutadana.
També voldríem exposar-lis les nostres línies de treball basades en l’interès públic i la participació ciutadana sobre la futura gestió i els futurs planejaments que es puguin desenvolupant envers el Port Vell de Barcelona.

Finalment, donat que el Pla Especial encara no està aprovat, i que les al·legacions presentades a l’Autoritat Portuària no han estat respostes, des de la Plataforma considerem necessari aprovar una moratòria de les obres que actualment s’estan duent a terme al Molls de Dispòsit, Espanya, Barceloneta i Sota Muralla; un tema que ens sembla urgent que es plantegi en l’Ajuntament.

Tan bon punt ens confirmin el dia i hora de la reunió els farem arribar els noms dels assistents per part de la Plataforma.

Romanen a la espera de la seva resposta.

Ens poden contactar en aquest correu electrònic

Cordialment,

Plataforma Defensem el Port Vell

Anuncis