Comunicat de premsa sobre la declaració de l’UE

[Castellano más abajo]

Europa crida l’atenció da l’Ajuntament de Barcelona sobre la reforma del Port Vell

En relació amb el projecte de reforma del Porta Vell,Europa ha advertiy que l’Ajuntament de Barcelona haurà de tenir en compte l’opinió dels veïns en relació al projecte de reforma del Port Vell.

Després de la constitució de la Plataforma Defensem el Port Vell i per mitjà de les protestes ciutadanes, la polèmica sobre la reforma del Port Vell ha arribat a la Unió Europea. La Comissió Europea ha respost a la pregunta plantejada per Raül Romeva (ICV-EUiA) a finals del maig passat (http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/227652) i ha reiterat, d’una banda, la necessitat d’un estudi d’impacte mediambiental vinculant i, de l’altra, que les administracions públiques implicades han de comptar amb la participació ciutadana.

Cal recordar que el primer projecte presentat per l’Autoritat del Port de Barcelona (APB) i Salamanca Investment – que el Regidor d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, coneixia – no comptava amb cap tipus d’estudi d’impacte ambiental.

Després de les denúncies realitzades per la Plataforma Defensem el Port Vell, recollides per la premsa i les xarxes socials, l’APB es va veure obligada a presentar un nou projecte que sí que incloïa un intent d’estudi d’impacte ambiental. Però aquest és insuficient i no vinculant, al contrari del que indica la Directiva Europea del Consell 85/337/CEE i la Llei 197/30*.

El toc d’atenció de la Comissió Europea a l’Ajuntament de Barcelona és una mostra més que la movilització ciutadana ha posat en evidència la falta de transparència que existeix al voltant del projecte de reforma del Port Vell.

El toc d’atenció de la Comissió Europea a l’Ajuntament de Barcelona és una mostra més que la movilització ciutadana ha posat en evidència la falta de transparència que existeix al voltant del projecte de reforma del Port Vell.

Altres consecucions de la movilització ciutadana

Però això no és l’únic que s’ha aconseguit fins ara: a finals del mes de juliol, l’Ajuntament va anunciar l’aprovació inicial del Pla Especial del Port Vell, que es troba en exposició pública actualment. L’Ajuntament s’ha vist obligat a deixar-lo en exposició pública més temps del que solen estar-ho els projectes que vénen de l’APB.

D’altra banda, l’Ajuntament ha habilitat, al barri de la Barceloneta, uns espais de consulta del projecte, projecte que – cal no oblidar-ho – havia estat cuidadosament apartat de la llum pública fins que la movilització ciutadana el va denunciar.

També es pot afirmar que, gràcies a la protesta ciutadana, s’han introduït canvis en el segon projecte respecte del primer:

Gràcies a la protesta ciutadana, s’han introduït canvis en el segon projecte respecte al primer:

 • L’L’eliminació de la construcció d’una plataforma sobre el mar per allotjar-hi un restaurant de luxe de
  600m2.
 • La La reducció de les dimensions de la tanca de seguretat, d’1m80 a, com a màxim, la mida de la tanca actual.

Per això, la Plataforma Defensem el Port Vell considera imprescindible continuar treballant en la línia acutal. Les consecucions assolides són una demostració que sense movilització ciutadana no és possible democratitzar els processos urbanístics i els projectes que impulsa l’APB.

No obstant això, alguns dels canvis introduïts responen a un intent de maquillatge per part de l’APB i a una voluntat per part de l’Ajuntament d’evitar que la seva imatge sofreixi un desgast per aquest projecte, del que pretenien obtenir únicament beneficis econòmics.

Properes actuacions

En les properes setmanes, la Plataforma Defensem el Port Vell continuarà treballant en diferents línies. Entres altres:

 • La retirada de la proposta actual de reforma del Port vell,
 • La defensa i potenciació de la maritimidad de Barcelona a través de l’espai Maritimidad en Red (que es presentarà a la fi d’any)
 • La pressió per fer que el control sobre el port ciutadà s’exerceixi des de la ciutat, per part de l’Ajuntament de Barcelona i els veïns de la ciutat, i no des de la APB, com passa actualment.**

Més informació:

https://defensemportvell.wordpress.com
En el nostre blog trobaran la documentació relativa al projecte publicada fins ara, les activitats i protestes realitzades i més informació.
També aquí.

[nota al peu]
* Concretament: Directiva Europea Directiva del Consell 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (DOTZE núm. L 175, de 5 de juliol de 1985) i la Llei 197/30 Diari Oficial de les Comunitats Europees 21.7.2001 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 de juny de 2001 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
** CiU va rebutjar la proposta en relació a això que va fer ERC

______________________________

Europa llama la atención al Ayuntamiento de Barcelona sobre la reforma del Port Vell Europa advierte que el Ayuntamiento de Barcelona deberá tener en cuenta la opinión de los vecinos  en relación al proyecto de reforma del Port Vell. Tras la constitución de la plataforma Defensem el Port Vell y las protestas ciudadanas, la polémica sobre la reforma del Port Vell ha llegado a Europa. La Comisión Europea ha respondido a la pregunta planteada  a finales de mayo por Raül Romeva(ICV-EUiA) y reitera la necesidad de un estudio de impacto medioambiental vinculante, y la necesidad de contar con la participación ciudadana por parte de las administraciones implicadas.El primer proyecto presentado por la APB y Salamanca Investment – que el Regidor d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, conocía -, no contaba con ningún tipo de estudio de impacto ambiental.

Tras las denuncias realizadas por la plataforma Defensem el Port Vell, recogidas por la prensa y las redes sociales, la APB se vio obligada a presentar un nuevo proyecto que sí incluye un amago de estudio de impacto ambiental; éste, sin embargo, es insuficiente y no vinculante, al contrario de lo que indica la Directiva Europea del Consejo 85/337/CEE y la Ley 197/30*.El toque de atención de Europa al Ayuntamiento de Barcelona es una muestra más de la falta de transparencia que existe en torno a la reforma del Port Vell, evidenciada por la movilización ciudadana. Pero esto no es lo único que se ha conseguido hasta ahora: a finales del mes de julio, el Ayuntamiento anunció la aprobación inicial del Pla Especial del Port Vell, el cual se encuentra en exposición pública actualmente. El Ayuntamiento se ha visto obligado a dejarlo en exposición pública más tiempo de lo que acostumbran a estar en exposición pública los proyectos que vienen de la APB. Por otro lado, también ha habilitado espacios de consulta del proyecto en el barrio de la Barceloneta. Un proyecto que había sido cuidadosamente apartado de la luz pública hasta que no empezó la denuncia vecinal.Se puede afirmar pues que, gracias a la protesta ciudadana, se han introducido cambios en el segundo proyecto respecto al primero:

 •  La eliminación de la construcción de una plataforma sobre el mar para albergar un restaurante de lujo de 600m2
 •  La reducción del tamaño de la valla de seguridad, de 1.80m (planteado en el primer proyecto) a, como máximo el tamaño de la valla actual.

Por ello, la Plataforma Defensem el Port Vell considera imprescindible continuar trabajando. Los logros alcanzados se interpretan como una demostración de que sin movilización ciudadana no resultaría posible democratizar los procesos urbanísticos y los proyectos que lleva a cabo la APB; sin embargo, algunas de las modificaciones responden a un intento de maquillaje por parte de la APB y a una voluntad por parte del Ayuntamiento de que su imagen no se desgaste también por este proyecto, del que planeaban obtener únicamente beneficios.
En las próximas semanas, la Plataforma Defensem el Port continuará trabajando en diferentes líneas, entre otras:

 • La retirada de la propuesta actual de reforma del Port vell,
 • La defensa y potenciación de la maritimidad de Barcelona a través del espacio Maritimidad en Red (que se presentará a finales de año)
 • La presión para hacer que el control sobre el puerto ciudadano se ejerza desde la ciudad, por parte del Ayuntamiento de Barcelona y los vecinos de la ciudad, y no desde la APB, como ocurre actualmente. **

Más información:

Javier Moreno: 696034542
Gala Pin: 669670430

https://defensemportvell.wordpress.com
En nuestro blog encontrarán la documentación relativa al proyecto publicada hasta ahora, las actividades y protestas realizadas y más información.
También aquí

[nota al pie]
* Concretamente: Directiva Europea Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE núm. L 175, de 5 de julio de 1985) y la Ley 197/30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 21.7.2001 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
** CiU rechazó la propuesta al respecto que presentó ERC

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s